Klub za nemačke kratkodlake ptičare "SOMBOR"

 

Prvi put pre tri godine u Somboru, zahvaljujuću grupi entuzijasta i zaljubljenika u Nemačke kratkodlake ptičare a uz svesrdnu pomoć, podršku i razumevanje KSS-a, L.U. iz Sombora, Opštine Sombor i Srpskog kluba za Nemačke kratkdlake ptičare održan je svestrani uzgojni ispit "Solms". Grupa lovaca, kinologa, odgajivača i već dokazanih takmičara iz ovoga kraja, ljubitelja svestrano upotebljivih lovačkih pasa, opredelila se za organizaciju ovog veoma ozbiljnog i zahtevnog uzojnog istita u lovištu svog udruženja. Za pripremu i organizaciju ovoga svestranog ispita pored angažovanja većeg broja kvalitetnih ljudi i sudija za rad ptičara, trebalo je obezbediti i adekvatne terene sa dosta pernate i dlakave divljači, kao i pogodne vodene površine za ispitivanja rada pasa u vodi.

Pošto je ovaj uzgojni ispit po disciplinama koje sadrži veoma sličan na naše davno održavane i pomalo već zaboravljene utakmice u svestranom radu tipa "D" a uz konsultacije sa takmičarima i sudijama koji su na njima učestvovali, organizatori su veoma ozbiljno počeli sa pripremama. Pošto ovakve ispite mogu organizovati samo klubovi za Nemačke kratkodlake ptičare tražila se, a i dobila podrška Srpskog kuba za Nemačke kratkodlake ptičare a održavanje ove manifestacije je podržao i odobrio i Kinološki savez Srbije koji je i izdvojio veoma lepu novčanu pomoć, bez koje bi bilo vema teško sve ovo organizovati. Naizgled organizatori su obezbedili sve što je bilo potrebno za održavanje ovog ispita, imali su pogodne terene za rad pasa u polju i vodi, pozvali su priznate i poznate sudije za ovaj tip ispita iz Austrije, Mađarske i naše zemlje ali bilo je potrebno obezbedit i takmičare koji su imali svestrano obučene pse za ovakave ispite. Pošto je sve oko ovoga ispita dogovoreno pola godine unapred, dogovoreno je i sa pojedinim takmičarima da pripeme i prijave svoje pse za predstojeći ispit, jer moralo se znati koliko će pasa na njemu učestvovat, kako bi se obezbedio dovoljan broj sudija i divljči.

U to vreme imali smo veoma malo pasa koji su bili svestrano pripremljeni za ovakve ispite, ali ova ideja je zainteresovala veći broj vodiča, jer su očito u našim lovištima falilili dobro obučeni lovački psi. Pošto se ovi ispiti održavaju obavezno u jesen, svi su željno očekivali taj dan a organizatiri su sve detalje oko organizacije detaljno i dobro pripremili i spremno dočekali takmičare, sudije i sve ostale goste koji su želeli da prate ovaj ispit. Doček gostiju je bio organizovan u velelepnoj vili "Kronić" i svi prisutni su bili veoma iznenađeni toplim dočekom i veoma dobrom organizacijom. Posle zajedničkog doručka, formiranje baterija i izvlačenja brojeva, svi takmičari i sudije su predstavljeni publici a posle toga izašlo se na teren. Organizacija na terenu je bila dobra, divljači dovoljno, suđenje korektno i na kraju kada su sudije sabrale rezultate, takmičari su ponovo postrojeni a rezultati uz obrazloženje rada svakog psa saopšteni. Svi učesnici su dobili lepe diplome sa ocenskim listama a najuspešniji nagrađeni prigodnim nagradama.

I šta reći na kraju, kada su svi takmičari, sudije i gledaoci bili ugodno iznenađeni, dobrom organizacijom, dobrim terenima sa dovoljno divljači a na kraju strane sudije su izjavile da su veoma iznenađeni kvalitetom privedenih pasa, korektnim vodičima a organizatorima i ljubaznim domaćinima se posebno zahvalili na gostoprinstu i naglasili da se ovakva organizacija retko viđa i u inostanstvu, gde održavanje ovakvih ispita ima već dugu tradiciju. Do sada je u Somboru održano ukupno tri ovaka ispita koji su isto tako bili veoma uspešni. Sve ovo je doprinelo da se na svakom sledećem organizovanom "Solmsu" i Somboru pojavljuje sve veći broj takmičara sa sve bolje obučenim psima, i što je još važnije sve veći je broj mlađih i novih takmičara. Ceneći rad i trud u početku manje grupe vodiča i lovaca koji su imali sluha da našim lovištima i lovcima nedostaju dobri svestrano obučeni i upotrebljivi psi, planiraju da se i u narednom periodu u Somboru redovno održavaju ovi ispiti, jer je to jedini put da se poveća broj kvalitetnih i dobro obučenih pasa u našim lovištima a to je ujedno i jedino pravo rešenje da se gubici ranjene i izgubljene divljači u lovištima svedu na minimum. Sledeći dalje svoje ideje za unapređenje ove rase pasa u Somboru je formiran klub za Nemačke kratkodlake ptičare, koji će raditi u okviru Srpskog kluba za NKD-e ptičare i zajedno sa njima sa još više elana dalje raditi na poboljšanju i razvoju Nemačkih krakodlakih ptičara, jer pripreme za sledeći "Solms" i ako će se održati tek početkom septembra su već u toku.

Na kraju ovog kratkog i sažetog rada kluba novo formiranog kluba za NKD-e ptičare, mora se napomenuti da se ovaj ispit održava po Nemačkom pravilniku za rad NKD-e ptičara, koji pored jesenjeg uzgojnog ispita u polju i vodi "Solmsa" sadrži još i prolećni uzgojni ispit urođenih osobina ze mlade pse "Derbi", Međunarodni ispit za NKD-e ptičare u polju i vodi IKP. a kruna ispita za NKD. ptičare je jesenji uzgojni ispit Dr. Kleman. Ovaj ispit organizuje matični klub Nemačke i on je od izuzetne važnosti za sve priplodne mužjake i ženke, odnosno on je kruna rada jednog priplodnog grla. Na ovom ispitu mogu učestvovati samo stariji i iskusni psi koji su položili sve prethodne ispite, kod kojih je ispitana oštrina na grabežljivce i sa velikim praktičnim iskustvom u lovu. Osnovna pravila i način ispitivanja pasa na "Solmsu" smo već objavili a nadalje ćemo objaviti i pravilnike i način ispitivanja i na ostalim ispitima.